Ze względu na chorobę dziecka działalność oraz sprzedaż zostaje wstrzymana do odwołania... :(

Regulamin sklepu designqueen.eu

Postanowienia ogólne 
1. Designqueen.eu jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Beata Bukowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Design Queen Beata Bukowska z siedzibą przy ul. Morwowa 11, 86-005 Zielonka, NIP 8212484030, REGON 341588615, wpisaną do centralnej ewidencji działalności gospodarczej. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie designqueen.eu
2. Designqueen.eu zajmuje się działalnością handlową na terenie Polski i krajów Unii Europejskiej w zakresie sprzedaży produktów zaprezentowanych na stronie internetowej sklepu, tj. dekoracji ściennych z metali nieżelaznych.
3. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem designqueen.eu wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.
4. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez adres e-mail sklep@designqueen.eu, formularz kontaktowy na stronie designqueen.eu oraz telefonicznie pod numerem tel. 730 478 520

Zawarcie umowy
1. Produkty prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego, a są zaproszeniem do składania ofert.
2. Podane ceny zawierają podatek VAT, są wyrażone w walucie: polski złoty oraz w walucie EURO. Do ceny należy doliczyć koszty wysyłki.
3. Obrazy prezentowane w dziale "Kolekcja" są wizualizacjami wzorów - każdy obraz jest wykonywany na zamówienie i jest unikalny. W zależności od wybranego materiału (mosiądz lub miedź), posiada on kolor oraz fakturę zbliżoną do prezentowanej na podstronie "Galeria". Odcień może się nieznacznie różnić ze względu na niejednorodność materiału oraz zastosowane oświetlenie. Podane na stronie wymiary dekoracji ściennych są wartościami przybliżonymi. Każdy wykonywany produkt, może odbiegać od podanych w opisie wymiarów max. o 1-2 cm. Prezentowane obrazy wycinane są z blach miedzi i mosiądzu o grubości 1 mm. 
4. Zamówienie dokonywane jest przez wybór dostępnego w kolekcji wzoru dekoracji ściennej, wybraniu jego rozmiaru, materiału z jakiego ma zostać wykonany i kliknięciu przycisku „dodaj do koszyka”. Po potwierdzeniu wyboru zakupu produktu, Użytkownik przenoszony jest na stronę formularza zamówienia, który zawiera wybór sposobu płatności oraz formy dostawy za zmówiony towar. 
5. Złożone zamówienie dostarczone zostaje na adres wskazany przez Zamawiającego firmą kurierską, za odpowiednią opłatą wskazaną w formularzu dostawy.
6. W przypadku gdy formularz zamówienia lub list elektroniczny zostaną wypełnione w sposób niezrozumiały, zamówienia takie nie będą realizowane.

PROSIMY o dokładne sprawdzenie stanu przesyłki oraz zawartości PRZY KURIERZE. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki PROSIMY spisać protokół szkody zawierający datę, godzinę doręczenia, dokładny opis uszkodzeń lub braków oraz podpisanie go przez Zamawiającego i Kuriera, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem tel. 730 478 520 lub mailowo sklep@designqueen.eu

Wykonanie umowy
1. Za towar zamówiony w sklepie można zapłacić następującymi formami płatności:

  • płatność przy odbiorze – za towar Zamawiający płaci kurierowi przy odbiorze z doliczeniem do łącznej wartości zamówienia odpowiednio kwoty pobrania umieszczonej przy tej opcji płatności w formularzu zamówienia
  • przelew na konto – wpłata za zamówienie bezpośrednio na konto Sprzedającego przed wysyłką towaru
  • korzystając z elektronicznych systemów płatności Transferuj.pl lub Paypal.com – zapłata za towar następuje przed wysyłką towaru przy wykorzystaniu systemu płatności z którym Sklep zawarł odpowiednią umowę.

​2. W przypadku wyboru płatności przelewem w formularzu zamówienia, termin płatności za towar wynosi 7 dni roboczych. Po upływie tego terminu transakcja jest anulowana. Czas realizacji takiego zamówienia uzależniony jest od otrzymania potwierdzenia wpłynięcia środków na konto Sklepu.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych i jest uzależniony od wyboru wzoru produktu i faz jego produkcji.
4. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur VAT w formacie elektronicznym akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1528).

Odstąpienie od umowy i zwrot towaru 
1. Zamawiający - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny – konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt dostarczone zamówienie w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną. Designqueen.eu zwraca na rachunek bankowy Zamawiającego – konsumenta, należność za zwrócone zamówienie.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy

Reklamacje
1. W momencie, gdy okaże się, że dostarczony towar jest niezgodny z zamówieniem, Zamawiającemu przysługuje prawo do wymiany towaru na zamówiony bądź nowy. W celu uzgodnienia metody odesłania towaru prosimy o kontakt pod numerem tel. 730 478 520 lub mailowo sklep@designqueen.eu
2. Towar należy wysłać na adres uzgodniony z Designqueen.eu wraz z opisem niezgodności towaru.
3. Odesłanie zamówionego towaru, następuje na rachunek Designqueen.eu, który pokrywa związane z tym koszty.
4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Zamawiającemu wysyłany jest nowy egzemplarz na koszt Designqueen.eu.
5. W sytuacji braku Zamówionego, a niewadliwego towaru, Designqueen.eu informuje o tym Zamawiającego mailem bądź telefonicznie. Wedle wyboru Zamawiającego – uiszczona należność jest zwracana na jego rachunek bankowy, albo wysyłany jest inny towar, w tej samej cenie, wybrany przez Zamawiającego. Koszty przesyłek ponosi Designqueen.eu.

Pobierz formularz reklamacji

Ochrona prywatności i danych osobowych
1. Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez sklep Designqueen z siedzibą w Zielonce. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia. Postanowienia końcowe
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, z późniejszymi zmianami, przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz inne ustawy. Wykaz ustaw na których opiera się regulamin  Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.); Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, (Dz. U. Nr 141, poz.1176 ze zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz.U., Nr 133, poz. 883 ze zm.). Art. 384; 385 [1]; 385[3] pkt. 23 Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); art. 27; 31; 33; 34 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296ze zm.)