Ze względu na chorobę dziecka działalność oraz sprzedaż zostaje wstrzymana do odwołania... :(

Polityka prywatności

Dane osobowe klientów Design Queen

Dane osobowe przekazywane przez Kupującego są przetwarzane przez Design Queen Beata Bukowska, NIP 821 248 40 30, ul. Morwowa 11, 86-005 Zielonka. Dane osobowe są chronione i przetwarzane w celu i w zakresie określonym w rozporządzeniu RODO. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji umowy i nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełnienia oraz ich usunięcia.

Osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch wyjątków:

 1. zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego
 2. obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

Odbiorcy danych osobowych

Dla prawidłowego funkcjonowania sklepu internetowego dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, operatorowi płatności, firmie księgowej lub innym niezbędnym do realizacji zamówienia podmiotom. Przekazujemy tylko dane wymagane do realizacji danej czynności, np. przy przesyłce kurierskiej przekazujemy adres do wysyłki, a dane do faktury nie są przekazywane. Jeżeli ktoś odbiera towar osobiście i płaci przy odbiorze to jego dane nie są nigdzie przekazywane.

Dane osobowe przekazujemy tylko i wyłącznie takim podmiotom, które zapewniają zgodność z rozporządzeniem RODO.

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO (wykonanie umowy)

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy:

 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu kontaktowego
 • adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres rozliczeniowy

W wypadku klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Rachunkowość

Artykuł 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)

Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi  przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą).

Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO

Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej  przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy lata, a dla umowy sprzedaży dwa lata).

Google Analytics

Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Sklepie Internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepie Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Administrator korzystając z powyższych usług w Sklepie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzjących Sklep Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Sklepu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Sklepu Internetowego - w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

Cookies (ciasteczka)

Pliki cookie to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach.

Gdzie i w jakim celu stosujemy pliki Cookie?

 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu - funkcja logowania w serwisie wymaga obsługi ciasteczek,
 • utrzymanie koszyka w celu umożliwienia dokonania zakupów w sklepie internetowym,
 • bezpieczeństwo - w celu wsparcia mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisie,
 • wyświetlanie i dostosowanie zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • reklama - pliki cookie mogą być wykorzystywane przez serwisy współpracujące oraz reklamodawców i partnerów.

Sposób zarządzania plikami Cookies

Większość używanych przeglądarek domyślnie akceptuje pliki Cookies. W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki. W celu instrukcji jak to zrobić należy skorzystać z wbudowanej pomocy do używanej przeglądarki lub instrukcji na stronie producenta przeglądarki.

Informujemy, że pliki Cookies pozwalają na pełniejsze korzystanie z naszego serwisu. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.